Bảng giá Dịch vụ kế toán thuế

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ kế toán thuế là gì?

Dịch vụ kế toán thuế là là dịch vụ kế toán thuê ngoài cho tổ chức, doanh nghiệp tuân theo các quy định về thuế hiện hành. Dịch vụ kế toán thuế sẽ giải quyết hết những công việc liên quan đến kê khai thuế, quyết toán thuế, in và bàn giao sổ, báo cáo tài chính, lập sổ sách, báo cáo thuế, tư vấn thuế... một cách chính xác và đúng luật thuế. Dịch vụ kế toán thuế còn cung cấp hỗ trợ và tư vấn về tuân thủ thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp. Mục đích của dịch vụ kế toán thuế là giúp các tổ chức và doanh nghiệp duy trì sự tuân thủ các quy định kế toán và thuế đối với các hoạt động kinh doanh.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ Bảng giá dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi được tính trên cơ sở là phạm vi công việc thực hiện và những kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc cho các khách hàng mới ký hợp đồng năm đầu tiên.

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế VIET & PARTNERS

Dịch vụ tư vấn 

Thương mại/ Logistics/ Công nghệ/ Các dịch vụ đặc thù khác

Sản xuất/ F&B/ Xây dựng/ Gia công/ Xuất nhập khẩu

 

VND

Không phát sinh doanh thu và phát sinh từ 0 - 15 giao dịch/tháng 

800.000

800.000 800.000

 

/tháng

Phát sinh 16 – 50 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

1.000.000

1.500.000 1.800.000

 

/tháng

Phát sinh 51 – 100 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

1.500.000

2.000.000 2.500.000

 

/tháng

Phát sinh 101 – 150 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

2.000.000

2.500.000 3.000.000

 

/tháng

Phát sinh 151 – 200 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

2.500.000

3.300.000 4.000.000

 

/tháng

Phát sinh 201 – 300 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

3.000.000

4.000.000 5.000.000

 

/tháng

Phát sinh 301 – 350 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

3.500.000

4.500.000 6.000.000

 

/tháng

Phát sinh 351 – 400 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

4.000.000

5.000.000 7.000.000

 

/tháng

Phát sinh 401 – 450 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

4.500.000

6.000.000 8.000.000

 

/tháng

Phát sinh 451 – 500 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

5.000.000

7.000.000 9.000.000

 

/tháng

Phát sinh 501 – 550 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

5.500.000

7.500.000 9.500.000

 

/tháng

Phát sinh 551 – 600 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

6.000.000

8.000.000 10.000.000

 

/tháng

Phát sinh 601 – 650 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

6.500.000

8.500.000 10.500.000

 

/tháng

Phát sinh 651 – 700 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

7.000.000

9.000.000 11.000.000

 

/tháng

Phát sinh 701 – 800 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

8.000.000

9.500.000 11.500.000

 

/tháng

Phát sinh 801 – 900 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

9.000.000

10.000.000 12.000.000

 

/tháng

Phát sinh 901 – 1.000 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

10.000.000

10.500.000 12.500.000

 

/tháng

Phát sinh trên 1.000 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

Thỏa thuận sau

Giá phí dịch vụ kế toán nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Chưa bao gồm các dịch vụ phí xuất hóa đơn  điện tử, chứng từ khấu trừ thuế, tính lương, kê khai bảo hiểm xã hội. Mức khung giá trên cho mục đích tham khảo, giá có thể điều chỉnh tăng hay giảm tuỳ vào nhu cầu của Quý khách hàng cũng như mức độ khối lượng công việc và mức độ rủi ro nghề nghiệp từng loại hình, quy mô hoạt động. 

  PHẠM VI CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Sắp xếp và cung cấp nhân sự có chuyên môn cao thực hiện các công việc kế toán và thuế;

Rà soát thống nhất lại khung chính sách, thủ tục, hệ thống chức năng nhiệm vụ cho phòng kế toán và các phòng ban có liên quan;

Thiết lập hệ thống kế toán, bao gồm hệ thống sổ sách, lưu chuyển chứng từ, thu thập chứng từ gốc, … phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam và tình hình thực tế của Công ty;

Tư vấn kịp thời việc thu thập chứng từ gốc nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ;

Thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu và các loại thuế khác theo quy định pháp luật;

Thực hiện dịch vụ tư vấn ghi sổ kế toán thuế và lập báo cáo tài chính phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các qui định về thuế có liên quan;

Kiểm tra lại các giao dịch và hạch toán kế toán thuế để đảm bảo tính tuân thủ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về thuế có liên quan;

Tư vấn và cập nhật các chính sách thuế đảm bảo liên tục và tức thời;

Thông báo cho Công ty nộp thuế ngay khi có phát sinh và thực hiện nộp thuế điện tử ngay sau khi phê duyệt;

Thay mặt và đại diện cho Công ty giải trình các số liệu kế toán với cơ quan chức năng, kế toán Công ty mẹ, Ban Giám đốc và kiểm toán viên (nếu có); và

Tư vấn kịp thời trong việc xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phức tạp khi yêu cầu.

Ngoài ra, để được tư vấn về DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ, vui lòng liên hệ: VIET & PARTNERS:

Số điện thoại: Mr Việt: 097 445 2979 https://zalo.me/0974452979

Website: https://viet-partners.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/VIETPARTNERS 

google driver
fanpage facebook
Facebook
0974452979