Giám đốc tài chính

Giam doc Tai chinh

Nắm chắc được thực trạng tài chính, quản lý rủi ro và đảm bảo hiệu quả kinh doanh luôn là mong muốn của chủ doanh nghiệp. Để đạt được những mục tiêu trên, mỗi doanh nghiệp chắc chắn cần phải có một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.

Hiểu được nhu cầu trên của doanh nghiệp, VIET & PARTNERS đã cho ra đời dịch vụ giám đốc tài chính. Với những chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, có thể làm việc partime theo yêu cầu của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu trên mà vẫn tiết kiệm được chi phí.

Trong một công ty, giám đốc tài chính là người nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai.

Giám đốc Tài chính thoát khỏi việc điều hành tác nghiệp để tiến tới một mức độ cao hơn, đó là vận dụng các công cụ tài chính nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Người làm giám đốc tài chính ít nhất phải nắm được đầy đủ hoạt động của Bộ máy Kế toán, sau đó là phân nhiệm việc theo dõi thông tin cho Bộ máy Tài chính. Những thông tin mà Bộ máy Tài chính có được là từ "Hệ thống thông tin Kế toán", sau đó chuyển các Thông tin Kế toán thành "Hệ thống thông tin Tài chính". Hệ thống "Thông tin Tài chính" sẽ là cơ sở để một Giám đốc Tài chính ra quyết định.

Tại VIET & PARTNERS, chúng tôi có đội ngũ những chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý doanh nghiệp. Đáp ứng được những kỹ năng cần có của người làm giám đốc tài chính như: kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết công việc, kỹ năng nhẫn nại, kỹ năng quan sát có tính sáng tạo và khả năng nhạy cảm, kỹ năng xây dựng tương lai, kỹ năng ứng biến và kỹ năng tập trung.  Dịch vụ giám đốc tài chính của VIET & PARTNERS sẽ đáp ứng và giải quyết tất cả công việc của một giám đốc tài chính cho doanh nghiệp như:

1.    Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.

2.    Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.

3.    Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.

4.    Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.

5.    Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

6.    Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng

7.    Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.

8.    Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được

9.    Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua.

10. Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.

11. Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận.

12. Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty.

13. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận.

14. Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.

15. Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc, thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.

Nếu quý doanh nghiệp cần một giám đốc tài chính là những chuyên gia hàng đầu, có kinh nghiệm và góc nhìn vượt trội luôn giúp doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững, thì VIET & PARTNERS chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn.

Chu đáo, tận tình và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu là tiêu chí làm việc của V&P. Hơn nữa, dịch vụ giám đốc tài chính của VIET & PARTNERS sẽ giúp quý doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản lớn định phí,nhưng vẫn có thể sử dụng nguồn lực nhân lực tài năng trong sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ Kiểm toán, vui lòng liên hệ: VIET & PARTNERS 

google driver
fanpage facebook
Facebook
0974452979