Dịch vụ kế toán thuế

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Dịch vụ kế toán thuế là gì?

Dịch vụ kế toán thuế là là dịch vụ kế toán thuê ngoài cho tổ chức, doanh nghiệp tuân theo các quy định về thuế hiện hành. Dịch vụ kế toán thuế sẽ giải quyết hết những công việc liên quan đến kê khai thuế, quyết toán thuế, in và bàn giao sổ, báo cáo tài chính, lập sổ sách, báo cáo thuế, tư vấn thuế... một cách chính xác và đúng luật thuế. Dịch vụ kế toán thuế còn cung cấp hỗ trợ và tư vấn về tuân thủ thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp. Mục đích của dịch vụ kế toán thuế là giúp các tổ chức và doanh nghiệp duy trì sự tuân thủ các quy định kế toán và thuế đối với các hoạt động kinh doanh.

Những ai nên sử dụng Dịch vụ kế toán thuế của VIET & PARTNERS?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ không cần bộ phận kế toán thuế để giảm chi phí hoặc bộ phận kế toán chưa đủ năng lực, kinh nghiệm xử lý công việc giao dịch với cơ quan thuế.

Chủ doanh nghiệp chưa hiểu luật thuế nhiều thay đổi và cập nhật tại Việt Nam để kiểm tra, giám sát bộ phận kế toán thuế của mình làm đúng với chính sách, quy định và pháp luật về thuế.

Doanh nghiệp nước ngoài chưa nắm các chính sách thuế, quy định về luật thuế, kiểm toán, kế toán tại Việt Nam cần dịch vụ kế toán thuế tại Việt Nam.

Doanh nghiệp lớn: Các doanh nghiệp lớn cần chuyên gia tư vấn thuế thay thế một phòng thuế để giúp họ giải quyết các vấn đề thuế.

Khách hàng cần tối ưu hoá chi phí: Các khách hàng muốn tối ưu hoá chi phí và cải thiện hiệu quả công việc bằng cách sử dụng dịch vụ kế toán thuế.

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ 

  Giá phí dịch vụ kế toán thuế của chúng tôi được tính trên cơ sở là phạm vi công việc thực hiện, thời gian thực hiện      công việc, khối lượng công việc, kinh nghiệm, mức độ làm việc và những kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc.

Bảng giá dịch vụ kế toán thuế

VND

 

 

Giá dịch vụ kế toán thuế

 

 

 

Không phát sinh doanh thu và phát sinh từ 0 - 15 giao dịch/tháng 

500.000

 

/tháng

Phát sinh 16 – 50 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

1.000.000

 

/tháng

Phát sinh 51 – 100 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

1.500.000

 

/tháng

Phát sinh 101 – 150 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

2.000.000

 

/tháng

Phát sinh 151 – 200 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

2.500.000

 

/tháng

Phát sinh 201 – 300 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

3.000.000

 

/tháng

Phát sinh 301 – 350 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

3.500.000

 

/tháng

Phát sinh 351 – 400 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

4.000.000

 

/tháng

Phát sinh 401 – 450 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

4.500.000

 

/tháng

Phát sinh 451 – 500 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

5.000.000

 

/tháng

Phát sinh 501 – 550 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

5.500.000

 

/tháng

Phát sinh 551 – 600 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

6.000.000

 

/tháng

Phát sinh 601 – 650 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

6.500.000

 

/tháng

Phát sinh 651 – 700 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

7.000.000

 

/tháng

Phát sinh 701 – 800 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

8.000.000

 

/tháng

Phát sinh 801 – 900 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

9.000.000

 

/tháng

Phát sinh 901 – 1.000 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

10.000.000

 

/tháng

Phát sinh trên 1.000 giao dịch trên Nhật ký chung /tháng

Thỏa thuận sau

  Giá phí dịch vụ kế toán nêu trên chưa bao gồm phí xuất hóa đơn điện tử và thuế giá trị gia tăng với mức thuế suất phù hợp (được áp dụng hiện hành là 10%) và chi phí đi lại (nếu có).

  PHẠM VI CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

 • Sắp xếp và cung cấp nhân sự có chuyên môn cao thực hiện các công việc kế toán và thuế;
 • Thiết lập, xây dựng các quy trình kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ liên quan đến doanh thu và khoản phải thu, mua hàng, hàng tồn kho và khoản phải trả, ngân quỹ, tài sản cố định, tiền lương và chi phí theo quy mô và nhu cầu Quý Công ty;
 • Xây dựng các bảng biểu mẫu, các báo cáo phục vụ công tác kiểm soát nội bộ;
 • Rà soát thống nhất lại khung chính sách, thủ tục, hệ thống chức năng nhiệm vụ cho phòng kế toán và các phòng ban có liên quan;
 • Thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu và các loại thuế khác theo quy định pháp luật;
 • Thực hiện dịch vụ tư vấn ghi sổ kế toán thuế và lập báo cáo tài chính phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các qui định về thuế có liên quan;
 • Thiết lập hệ thống kế toán, bao gồm hệ thống sổ sách, lưu chuyển chứng từ, thu thập chứng từ gốc, … phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam và tình hình thực tế của Công ty;
 • Kiểm tra các giao dịch và hạch toán kế toán thuế để đảm bảo tính tuân thủ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định về thuế có liên quan;
 • Tư vấn kịp thời việc thu thập chứng từ gốc nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ;
 • Hỗ trợ tư vấn thuế hàng quý/tháng theo quy định hiện hành;
 • Tư vấn và cập nhật các chính sách thuế đảm bảo liên tục và tức thời;
 • Thông báo cho Công ty nộp thuế ngay khi có phát sinh và thực hiện nộp thuế điện tử ngay sau khi phê duyệt;
 • Chuẩn bị và cung cấp báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan theo yêu cầu của kế toán Công ty mẹ (nếu có);
 • Thay mặt và đại diện cho Công ty giải trình các số liệu kế toán với cơ quan chức năng, kế toán Công ty mẹ, Ban Giám đốc và kiểm toán viên (nếu có); và
 • Tư vấn kịp thời trong việc xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phức tạp khi yêu cầu.

 Ngoài ra, để được tư vấn về DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ, vui lòng liên hệ: VIET & PARTNERS:

google driver
fanpage facebook
Facebook
0974452979