dich vu kiem toan noi bo

Dịch vụ Kiểm toán Nội bộ

Trong điều kiện kinh tế thị trường như chiến trường cạnh tranh khốc liệt, hoạt động của các doanh nghiệp đòi hỏi phải chắc trong thì mới thắng được ngoài. Kiểm toán nội bộ chính là công cụ quan trọng và hữu hiệu giúp doanh nghiệp quản lý, kiểm soát và đánh giá, cũng như củng cố hoạt động một cách hiệu quả.

Vai trò của Kiểm toán Nội bộ

Không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước đang phát triển, các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ (KTNB) chưa được chú trọng, mục tiêu tăng trưởng là lợi nhuận vẫn được ưu tiên hàng đầu. Tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ thực sự được các nhà quản lý hàng đầu trên thế giới đánh giá đúng chỉ sau khi cuộc khủng hoảng tài chính kéo theo sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong những năm gần đây, các công ty lớn trên thế giới đã chủ động hơn trong việc xác định rủi ro, đồng thời xây dựng các phương pháp, chương trình, cách thức tiếp cận kiểm toán có hiệu quả hơn.

Kiểm toán nội bộ - Hàng rào phòng thủ vững chắc của doanh nghiệp

Kiểm toán Nội bộ được coi là hàng rào vững chắc của doanh nghiệp vì nó là công cụ hỗ trợ ban giám đốc và hội đồng quản trị kiểm soát hoạt động và quản lý rủi ro tốt hơn, từ đó phát hiện và cải tiến những điểm yếu của hệ thống quản lý.

Kiểm toán nội bộ có chức năng giám sát, bảo trì, nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh và xây dựng các thủ tục kiểm soát cần thiết. Nó đóng vai trò quan sát viên độc lập nhằm bảo vệ giá trị và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy tắc của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ không chỉ giới hạn hướng vào kế toán, kiểm tra các hoạt động tài chính để đảm bảo năng lực cho kế toán mà còn kiểm tra, đánh giá các hoạt động điều hành, hệ thống kiểm soát nội bộ, các hoạt động phi tài chính khác...

Khi doanh nghiệp chủ động trong kiểm toán nội bộ, đồng nghĩa với việc chủ động thiết lập để tận dụng và khai thác những lợi ích từ kiểm toán nội bộ và hoàn toàn có thể từ bỏ thói quen đối phó với quy định của nhà nước.

Kiểm toán Nội bộ và tầm nhìn của VIET & PARTNERS

Hiện nay các hoạt động kiểm toán nội bộ tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn mới phát triển, chưa thu hút được nguồn nhân lực có chuyên môn cao, hệ thống quản lý chưa đồng bộ, chất lượng hoạt động còn thấp chưa tương xứng với yêu cầu. Mặt khác, chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho loại hình Kiểm toán nội bộ chưa được ban hành, do vậy các đơn vị phải tự xây dựng nên rất khó để đánh giá, kiểm soát chất lượng.

Với những chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế, VIET & PARTNERS đã nghiên cứu và triển khai hiệu quả dịch vụ kiểm toán nội bộ, đảm bảo rằng những rủi ro của khách hàng được quản trị đúng cách, tạo nền tảng về quản trị bằng cách định vị công việc trong khuôn khổ quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

Giá trị dịch vụ kiểm toán nội bộ tại VIET & PARTNERS

a) Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

b) Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt;

c) Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán;

d) Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị kế toán.

Ngoài ra, để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ về dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính, vui lòng liên hệ: VIET & PARTNERS 

google driver
fanpage facebook
Facebook
0974452979