VIET & PARTNERS

Kiểm toán và Đảm bảo là một trong những vấn đề khách hàng của V&P rất quan tâm vì nó giúp khách hàng quản lý rủi ro và cải tiến kết quả kinh doanh, từ đó đạt được mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Quản lý rủi ro hiệu quả

V&P gồm những chuyên gia tư vấn có nền tảng kinh nghiệm ngành sâu sắc, am hiểu chuyên sâu các quy định pháp lý Việt Nam và phương pháp tiếp cận quốc tế. Không chỉ tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ kiểm toán trong nước và quốc tế, V&P đề cao nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp nên luôn đảm bảo các vấn đề báo cáo phức tạp của khách hàng. Với hệ thống quản lý bài bản, chặt chẽ do V&P thiết lập, trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp được bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và có cơ sở quản lý rủi ro hiệu quả.

Cải tiến kết quả kinh doanh

Với kinh nghiệm thực tiễn xử lý vấn đề ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, các chuyên gia của V&P đưa ra những đề xuất, gợi ý góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng và bí mật kinh doanh của khách hàng. Đây chính là cơ sở giúp khách hàng từng bước cải tiến kết quả kinh doanh.

Đạt được mục tiêu kinh doanh

Những giải pháp tài chính chính xác và đáng tin cậy chính là nền tảng của bất cứ doanh nghiệp nào trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn. V&P cung cấp các dịch vụ bảo đảm một cách hoàn chỉnh, giúp cải thiện hiệu quả chính xác và sự bền vững tài chính của khách hàng. Từ việc lập các báo cáo và kiểm toán các báo cáo tài chính trong quá khứ đến việc lập những báo cáo chứng thực đặc biệt , V&P giúp khách hàng chuyển những con số khô khan thành các thông tin quản trị để đưa ra các quyết định phù hợp. 

Kiểm toán và đảm bảo tại V&P:

  • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định và theo yêu cầu của tập đoàn;
  • Soát xét báo cáo tài chính và kiểm toán cho mục đích đặc biệt
  • Phân tích thẩm định tình hình tài chính;
  • Kiểm toán nội bộ.

Để được VIET & PARTNERS hỗ trợ tư vấn miễn phí về các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thành lập doanh nghiệp với 0đ hỗ trợ cho các Start Up khởi nghiệp thành công, vui lòng liên hệ trực tiếp:

Hotline: 097 445 2979

Văn phòng: 37 Lê Quốc Hưng, P12, Q4, TP. HCM

google driver
fanpage facebook
Facebook