Dịch vụ tính Lương

Tư vấn Thuế thu nhập cá nhân

"Thermax Ltd đã và đang sử dụng dịch vụ Tính lương và Tư vấn Thuế thu nhập cá nhân tại V&P. Chúng tôi tin tưởng về độ chính xác, sự chính trực và đánh giá cao về trách nhiệm cũng như chất lượng phục vụ mà V&P đã và đang cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn ông Việt cùng cộng sự tại V&P về chất lượng dịch vụ đã cung cấp để chúng tôi tập trung vào hoạt động kinh doanh hiệu quả".

google driver
fanpage facebook
Facebook
0974452979