VIET & PARTNERS

Khi chuyển địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi tên công ty, mã số thuế thì những hóa đơn GTGT đã in trước đó có được sử dụng hay không? Phần này V&P xin hướng dẫn cách xử lý những hóa đơn khi thay đổi tên công ty, mã số thuế, chuyên địa điểm…

 1. Nếu thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế:

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện các thủ tục sau:

 • Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn
 • Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 lên cơ quan thuế. (3.13 = TB04/AC)
 • Được sử dụng ngay hóa đơn.

(Theo Khoản 1 Mục IV Công văn 2010/TCT-TVQT, sửa đổi, hướng dẫn thông tư 39)

2. Nếu thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế:

a) Nếu muốn tiếp tục sử dụng, các bạn cần làm:

 • Nơi chuyển đi:
  • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến thời điểm chuyển đi (BC26/AC)
  • Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn.
  • Gửi Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (3.10 = BK01/AC)
 • Nơi chuyển đến:
  • Nộp Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (3.13 = TB04/AC)
  • Và được sử dụng ngay hóa đơn.

b) Nếu không có nhu cầu sử dụng:

Thì DN phải thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

google driver
fanpage facebook
Facebook
0974452979